Arnold  Samonek
Arnold Samonek voted up Jaimie JT's answer

Some white guys like black girls ... Some white guys like white girls ... Some white guys like black guys .. Some white Guy's like white guys ... Some white girls like black guys ... Some black guys like white girls ... Some white girls like white girls ... Some white girls like black girls … Read more