jeramy laureano
jeramy laureano answered question
(20+x) x (30+x)-600=1000 600+20x+30x+x^2-600=1000 the 600's cancel out 20x+30x+x^2=1000 50x+x^2=1000 50x/50+x^2=1000/50 x^2=20 sqrt x^2=sqrt 20 x=4.4721 x=4.5(approx)